Ut og lek

Ut og lek handler om barna i Solsida barnebeite, der barna selv forteller om sin barnehagehverdag. De har naturen som boltreplass, og de er ute hele dagen, hele året. De finner selv ut hvor høyt de kan klatre og hvor langt de kan gå. De utforsker omgivelsene og sitt eget sinn på egne premisser og i sitt eget tempo.

«En god barnehage bør ikke være en treningsleir, men en rugekasse der ungene kan få lov til å være slik de er – et sted de blir sett og hørt og snakket til på et språk de forstår. Undring og forskertrang må tas på alvor, og det å gjøre feil må være en viktig vei til læring. (…)» –Eli Rygg