Søknadsfrist 1. mars

Søknad om plass i Solsida Barnebeite gjøres via skjema på Gran Kommunes hjemmeside

Obs! Søknadsfrist 1. mars 2019

Opptakskriterier

Ut over det loven sier om opptak, vektlegger vi følgende punkter i prioritert rekkefølge:

– Solonger som ønsker endring

– Søsken av Solonger

– Barn og barnebarn av det faste personalet

– De som søker oss på 1. ønske

– De som har stått lengst på venteliste

For å skape et godt, inspirerende og lærerikt miljø hvor alle barna finner lekekamerater, tar vi hensyn til:
Mangfold, kjønn og alder

Admission criteria

In addition to the laws on admission, we emphasize the following points in order of priority:

– The children in Solsida who want changes

– The sibling of the children in Solsida

– Children and grandchildren of the permanent staff in Solsida

– 1st wish seekers

– Children on the waiting list

To create a good, inspiring and educational environment where all the children find playmates, we consider:
Diversity, gender and age