Våre verdier

Livsglede

Det som særpreger barn er bevegelse og liv. Vi ønsker å skape et miljø der barn kjenner på livet som bobler i seg og våger å utforske det. Barn er liv og liv er bevegelse. Vi voksne i Solsida lar oss begeistre og har tid og rom til å oppmuntre barnas initiativ når de leker, fantaserer, tar imot inntrykk, gir uttrykk, oppdager og utforsker.

Livssyn

Uansett hvordan vi tror verden ble til, er mennesket satt til å forvalte en klode med en fantastisk natur. Vi ønsker at barna skal bli glade i og undre seg over det som skjer i naturen. I Solsida får barna mange naturopplevelser som vil gi dem en følelse av å tilhøre noe – å være en del av noe som er større enn dem.

Solunga i motlys på SolsidaEventyrene er en kulturskatt som vekker hele spekteret av følelser i mennesket. Vi mener at disse er med på å fremme religiøse følelser hos barn fordi eventyrene tar for seg det alle religioner handler om kampen mellom det gode og det onde.

Eventyr er en viktig del av innholdet i Solsida. Vi har reservert oss fra lovens paragraf om å oppdra barna i den kristne tro. Det betyr at vi overlater til foreldrene å prege barnas livssyn og religiøse tilhørighet. Vi skal imidlertid gi næring til spørsmålene og de religiøse følelsene til barna.

De kristne høytidene som jul og påske er en viktig del av vår kultur og vi ønsker å markere dem.

Eventyrene er en kulturskatt som vekker
hele spekteret av følelser i mennesket.

Vurdering

Det er viktig å sette ord på barnehagens mål, innhold, oppgaver og kvalitet. Det vil gi oss mulighet for debatt og kvalitetsutvikling ut fra rammeplanens intensjoner.

Løpende vurdering oppleves som den mest matnyttige. Den er konkret og får betydning med en gang. Vi har god anledning til både å veilede og vurdere hverandre og barna gjennom dagen.

Personalmøter har vi en gang i måneden. Da evaluerer vi siste perioden og ­legger planer framover. I tillegg debatterer vi innspill fra foreldre, barnehageleder og media.

Foreldremøtene to ganger i året er i stor grad lagt opp til dialog. Det gir alle muligheten til å komme med sine vurderinger.

Samarbeidsutvalgsmøtene to ganger i året er også en arena for vurdering. Da går vi gjennom hva vi har gjort, hvor vi står og noe om framtida. Når årsplanen skal vurderes til godkjenning blir også hele virksomheten vurdert. Representantene for foreldrene har i tillegg til innkalte møter mange uformelle møter med alle foreldrene på de mange fester og arrangementer som Solsida arrangerer.

 

Lek

iconwave_vertikal

Utfoldelsen i naturen er særpreget i Solsida. Vi lar barna leke uforstyrret i timevis hvis de vil. ”Djup flyt”: Fri lek hvor barna glemmer tid, sted og rom.

Barndommen er i ferd med å bli institusjonalisert. Vi slår et slag for barnekulturen i Solsida. Der kan barna leke uten å føle at de blir overvåket og begrenset. De kan bruke stemmen, kroppen og kreativiteten sin uten å forstyrre andre.

Vi har ingen tradisjonelle leker. Leketøy laget av voksne virker styrende og ­forstyrrende på leken. Uten disse bruker barna fantasien sin og vi ser at leken blir mer inderlig.

Fordi vi henter og bringer barna har vi felles start og slutt på dagen. Det virker positivt på leken. Vi voksne har muligheten til å sette stemningen uansett ulike morgener og start på dagen hjemme.

bil-som-kjører

Vi slår et slag for
barnekulturen i Solsida.

Kunnskap

Progresjon ligger helt naturlig i miljøet ved at barna fra 1-6 år leker og utforsker sammen. De små strekker seg hele tiden etter de store og får delta mer og mer ettersom de mestrer. Et konkret eksempel er når barna lager dumphusker. Noen lager husker som virkelig utfordrer, og som fremkaller fryd og glede. Noen tilskuere prøver seg på en litt enklere variant, og de aller minste nøyer seg med å gå på planken som ligger på bakken. At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder, er en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom barna. Siste året før skolestart har barna egen klubb. Da er de Hakkespetter og har ulike prosjekt, utflukter og overnattingsturer. Dette ser alle fram til og snakker om som et stort mål.

Vår holdning er at barn tørster etter kunnskap. Det fins ingen grenser for hvor mye vi har nytte av å kunne som jobber med vitebegjærlige barn. De spør og de forsker ustanselig. Miljøet i Solsida er et «El Dorado» for læring. I nærkontakt med elementene leker barna seg til erfaringer og kunnskaper. Vi vet at barn lærer best når alle sansene er i sving. Dette er vi bevisst og legger til rette for i situasjoner gjennom hele dagen. For å kunne ta inn nytt, må barna være trygge og trives. Det er gøy å lære.

Hovedvekten av barnas kontakt med fagområdene opptrer i lek, hverdags­aktiviteter og på turer i nærmiljøet. Fagområdene opptrer sjelden isolert.

I Solsida har de voksne gjøremål som barna observerer eller deltar i så mye de ønsker. Hele dagen er gjennomsyret av aktiviteter som hver for seg kan betraktes som et temaopplegg. Personalet er alle utdannet og vet å bruke disse.

Et levende miljø

Mange marihøner i SolsidaVi setter alt inn på å ha en god atmosfære og trygghet mellom alle tilknyttet Solsida. Vi voksne har tid til å leve med barna i et aktivt samspill som gir plass til medvirkning for alle. Vi trener på å lytte til og å respektere hverandre både voksne og barn. Med himmelen som tak har vi god plass til å være den vi er. Alle er inkludert i vårt lille økologiske system. Faller en utenfor eller ikke trives, oppleves det som en ubalanse som alle har vondt av. Vi har forankring i en økologisk tankegang. Det vil si at vi mener det er viktig å se barnet i et helhets­perspektiv. Barnet påvirker omverdenen og omverdenen påvirker ­barnet.

Vi har fokus på at barna skal bli selvstendige. Barn vil greie det meste sjøl. Vi oppmuntrer dem og har stor tålmodighet med å la dem prøve. Selvstendighet handler ikke bare om praktiske gjøremål, men også om sosiale ferdigheter. Barna oppmuntres til å vise hvem de er og hva de ønsker, og til å ha åpenhet til å se andre. Vi mener at barna er like sosialt kompetente som oss. Vi voksne er lydhøre og prøver å sette oss inn i barnas ståsted, og vi prøver å stå fram som varme, klare og tydelige voksne som tar ansvar. Vi har noen klare regler, men mest kommuniserer vi med barna og løser sakene underveis. Alle skal vite at deres mening har en betydning. Det er fin trening og mye læring i dette og vi trives med et levende miljø. Prosessen når barna medvirker gir dem erfaringer i selvstendighet, samarbeid og demokrati.

iconcircle1I Solsida kan vi tove, farge garn, male, tegne og drive med leire
– det gjør ikke noe om vi søler på gulvet.