Solsida Barnebeite

Solsida barnebeite har sin base på en solrik plass på Brynsås i Gran ­kommune. Der har vi ei årestue og en lavvo. Vi har lagt vekt på beliggen­heten, og har derfor valgt oss en plass som gir oss utsikt for sinnets lyst og nærhet til elementene. 570 m.o.h. kommer vi høgt over dalens skoddehav og de argeste minus­gradene. Vi har tilgang til gammel skog, ­ungskog, snauhogst, beiter og jorder uten å måtte ut på bilvei. Vi har flere turmål med lavvoer og gapahuker i gangavstand. Vi ­baserer virksomheten på å være mobile. Barna hentes og bringes fra avtalte stoppesteder. Vi har egen seter inne på skauen som er et populært turmål. Toppturer, turer til Randsfjorden, museet, biblioteket, gårdsbesøk og alt Hadeland byr oss av natur og kultur benytter vi flittig.

At barna opplever gleden over naturen og kontrastene den skaper, mener vi er viktig for det enkelte menneske, for samfunnet og jordkloden.

Solsida er et beite for frittgående barn. Her har solonga rikelig tilgang til naturen og elementene. I nærkontakt med jord, vann, luft og ild gjennom hele året leker og lærer barna. Naturen har lagt alt til rette for meningsfulle aktivitetet. Sansene stimuleres maksimalt og dette er grunnleggende for barnas utvikling på alle områder. Vi gir barna god tid til å leke fritt og plass har de så mye de trenger. At barna opplever gleden over naturen og kontrastene den skaper, mener vi er viktig for det enkelte menneske, for samfunnet og jordkloden. Det vil gi dem erfaringer, kunnskaper og respekt for naturens betydning i en verden med stor grad av fremmedgjøring.

iconcircle1

Solsida Barnebeite

Etablert:

2002

Antall plasser

35

Antall ansatte:

8

Åpningstider:

07.15 – 16.15.

Vi følger kommunens skolerute bortsett fra sommerferien. Det vil si at vi har stengt fire uker midt på sommeren (uke 28–31) og ellers i alle skoleferier.

Adresse:

Brynsåsvegen 15
2770 Jaren

Telefon:

47 64 15 84

Vedtekter for Solsida