Søk plass

Søk om plass på Solsida Barnebeite gjøres via skjema på Gran Kommunes hjemmeside

Obs! Søknadsfrist 1. mars 2019

Opptakskriterier

Ut over det loven sier om opptak, vektlegger vi følgende punkter i prioritert rekkefølge:

– Solonger som ønsker endring

– Søsken av Solonger

– Barn og barnebarn av det faste personalet

– De som søker oss på 1. ønske

– De som har stått lengst på venteliste

For å skape et godt, inspirerende og lærerikt miljø hvor alle barna finner lekekamerater, tar vi hensyn til:
Mangfold, kjønn og alder

Admission criteria

In addition to the laws on admission, we emphasize the following points in order of priority:

– The children in Solsida who want changes

– The sibling of the children in Solsida

– Children and grandchildren of the permanent staff in Solsida

– 1st wish seekers

– Children on the waiting list

 

To create a good, inspiring and educational environment where all the children find playmates, we consider:
Diversity, gender and age