Fester og møter

Vårhalvår

Foreldresamtaler: I løpet av januar

Samefolkets dag: 6. februar. Markering med samisk mat
og lassokasting

Karneval: 5. mars

Hakkespettur: Torsdag 14.–15. mars

Påskefrokost: 10.–11. april, fra kl. 07.15–09.30

Foreldremøte: I løpet av april

Sommerfest: 5. juni, fra kl. 16.00

Hakkespettur: 20.–21. juni

BARNEHAGEN HAR STENGT: UKE 28–31

Høsthalvår

Oppstart: 19. august for nye barn

Foreldremøte: 29. august, kl. 18.00

Høstfest: 26. september, kl. 16.00

FN-dag: 24. oktober

Lyktefest: 12. november, kl. 18.00

Grautfest: 12. desember, kl. 16.00

iconcircle1