Forside

Velkommen til Solsida Barnebeite

I nærkontakt med jord, vann, luft og ild gjennom hele året leker og lærer barna på Solsida Barnebeite på Brynsås i Gran ­kommune. Naturen har lagt alt til rette for meningsfulle aktiviteter. Her stimuleres «solongas» sanser maksimalt og dette er grunnleggende for barnas utvikling på alle områder. Vi gir barna god tid til å leke fritt – og plass har de så mye de trenger!

Årsplan

Klikk på bildet for å åpne årsplanen

Livsglede

Vi ønsker å skape et miljø der barn kjenner på livet som bobler i seg og våger å utforske det. Barn er liv og liv er bevegelse.

Livssyn

Vi ønsker at barna skal bli glade i og undre seg over det som skjer i naturen. I Solsida får barna oppleve naturer som gir dem en følelse av å tilhøre noe – å være en del av noe som er større enn dem selv.

Lek

Vi lar barna leke uforstyrret i timevis hvis de vil. ”Djup flyt”: Fri lek hvor barna glemmer tid, sted og rom.

Levende miljø

Vi har fokus på at barna skal bli selvstendige. Barn vil greie det meste sjøl. Vi oppmuntrer dem og har stor tålmodighet med å la dem prøve. Vi mener at barna er like sosialt kompetente som oss.

Ta kontakt på telefon
Daglig leder: 47 64 15 84

Eller besøk oss i
Brynsåsvegen 15, 2770 Jaren